Acele Etmek İle İlgili Ayetler, Hadisler, Acele ile ilgili Sözler

 • İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. (Enbiya 37)
 • Hayıılı işler yapmakta acele ediniz. İbn Mâce
 • Acele her işte kötüdür; yalnız şer ve kötülüğün defedilmesinde değil. Hz.Ali
 • Şu altı şeyde acele etmek gereklidir: Yolcuya yemek vermekte, hazırlanan cenazeyi defnetmekte, günâhlara tevbe etmekte, namazı vaktinde kılmakta, buluğa ermiş kızı evlendirmekte ve borcu ödemekte. Hâtim el Esam
 • EI-aceletü min’eş-şeytan, ve’t-teennî min’er-Rahman. = Acele şeytandan, teennî ise Rahman’dandır. Tirmizî
 • Ey insanlar! Sâkin olunuz; zîra iyilik acele etmekle elde edilecek değildir. Buhârî
 • Her şeyde teennî (temkin ile hareket) hayırlıdır, âhiret amel’ı müstesna. Ebü Dâvud
 • Hiçbir işte lüzumundan fazla aceleci olma. Teennî sahibi olanlar kendilerini bir çıkmaza girmekten korumuş olurlar. Hz.Ali
 • Acele hareket yalnızca sinek yakalamaya yarar. Rus Atasözü
 • Vakitsiz acele edenler, mahrumiyetle cezalandırılırlar.
 • Acele birçok işi bozar, dilediğin şeyi yavaş yavaş fakat sağlam bir şekilde yapmalısın. Unutma ki, Allah insanı yavaş yavaş, tam kırk yılda olgunlaştırır. Mevlanâ
 • Dâima göz önünde bulundurduğum düstur şudur. Acele etmeden, fakat durmadan. Goethe
 • Çayı görmeden çemrenme (paçaları sıvama). Atasözü
 • Yayladaki yoğurda sarımsak dövülmez. Atasözü
 • İstîcâi eyleme kârında lâkin / Bırakma bugünkü işin yârına. Vâsıf (Enderunlu)
 • Acelede nedâmet, teennîde selâmet vardır. Atasözü
 •  Acele gitme, belâya yetişirsin; yavaş gitme, belâ sana yetışır. Anonim
 • Acele, bir ağaçtır ki meyvesi pişmanlıktır. Atasözü
 • Acele işe şeytan karışır. Atasözü
 • Aceleci sinek süte düşer. Kaşgurlı Mahmud
 • Acele, kendi ayağına çelme atar.
 • Acele iş dolaşır, yapanın eline yüzüne bulaşır. Atasözü
 • Yavaş adam işini bitirir, titiz kişi kendini. Atasözü
 • Bu ne acele? Gümrükten / yangından mal kaçırır gibi!. .. Anonim
 • Ne kadar acele etsen de iş olacağına varır. Atasözü
 • İvme ey dil, sabır kıl, ivmek melâmet gösterir “Görelim âyine-i devran ne süret gösterir? ” Aşkî (II. mısra Bâkî’nin)
 • Erişir menzil-i maksüduna âheste giden Tîz-reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır. Hâtemî

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here