En Güzel İnsanlık ile İlgili Sözler, İnsan ile İlgili Sözler

İnsanlık son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konular içerisinde yer alıyor. Dünyada yaşanılan savaşlar, zulümlere karşı söylenilen en manalı insanlık sözlerini çok seveceksiniz. İnsan ve insanlıkla ilgili söylenilen en özlü sözleri Facebook gibi sosyal ortamlarda paylaşabilirsiniz.

İnsan ve İnsanlık Üzerine Söylenilen Özlü Sözler

Manalı insanlık sözleri, en güzel insan sözleri, insana dair en güzel sözler, en bilinen insan sözleri, meşhur insanlık sözleri, insan ile ilgili en güzel sözler;

İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uygulamadığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz. Bertrand Russell

Bu bir adam için ufak ama insanlık için çok büyük bir adımdır. Neil Armstrong

Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar. Charles DE Gaulle

İnsanlar özgür doğdular ama her yerde zincirler içine alındılar. Jean Jacques Rousseau

İnsan, ‘Neyse o olmayı’ reddeden tek yaratıktır. Albert Camus

Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir. Ralph Emerson

Bir insan, söylediği sözlerden çok, söyleyemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

İnsan ne bir melek, ne de bir şeytandır. Tahilsizlik şuradadır ki, onun melek rolü oynayacağı zaman şeytan rolünü oynamasıdır. Moliere

İnsan, her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de. Platon

İnsan sahip olduğu şeylerin değil, her şeye karşın şimdiye kadar sahip olamadıklarının ve sahip olabileceklerinin toplamıdır. Jean Paul Sartre

İnsan kendi toplumuna uymayan biricik canlı varlıktır. Nikolaas Tinbergen

İnsanlar da ağaca benzer; ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse o kadar derin kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe. Friedrich Nietzche

İnsanlar, rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar. Napoléon Bonaparte

İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil. Mevlana

İnsanın büyüklüğü, yaptıklarından gelir, söylediklerinden değil. Ralph Emereson

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne

Herkes, insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de, hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez. Lev Tolstoy

İnsanlar iyilikte, on dört yaşında oldukları gibi kalsalardı, dünyanın görünüşü başka olurdu. Albert Schweıtzer

Koşullar insanları idare ederler, insanlar koşulları değil. Heredotos

Dünyada en zengin adam, namusu çok, en kuvvetli adam vicdanı sağlam, en iyi adam, hayır işlemeye meyili çok olandır. Şemseddin Sami

İnsan her şeyin ölçüsüdür. Protangoras

İnsanın en yararlısı, insana yararlı olandır. Mevlana

İnsanın kendini aldatması kadar kolay bir şey yoktur lçünkü insan neyi isterse onun gerçek olduğuna inanır. Demosthenes

İnsan kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez. Goldsmith

İnsanlık ile İlgili Hikmetli Sözler

İnsanlık sözleri, ilmi insanlık sözleri, insanlığa dair en güzel sözler, resimli insanlık sözleri, sevilen insanlık sözleri, ruha dokunan insanlık sözleri, hüzünlü insanlık sözleri;

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır! Kıyamet Suresi : 36

İnsan, insanın kurdudur. Plautus

İnsan, “Ne ise o olmayı” rededen tek mahluktur. Albert Camus

Güzel Etkileyici Anlamlı Sözler

İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal hem de kılıç yaparlar. Nizami

İnsan kardeşiyle çoktur, kuvvetlidir. Hadis-i Şerif

İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Nisa Suresi:28

İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere benzerler. La Rochefoucauld

Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır. Hadis-i Şerif

Müslümanlar, namazlarını Allah’ın emrettiği şekilde , siyasetlerini de Batı’nın emrettiği şekilde sürdürdükleri müddetçe hiçbir yere varamazlar. İhsan Süreyya Sırma

İnsan da, hayvanlar gibi yabanidir. Tek farkı, dik yürümesidir. Philemon

Hiçbir insan raslamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. Alfred de Vigny

İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner. Kaşgarlı Mahmut

İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz.Ali r.a.

Bir insan, söylediği şeylerden çok söylemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

Dilinle yaptığın duaya kalbin de inansın ve iştirak etsin . Abdülkadir Geylani

Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş. Napolyon

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. W. E. Channing

Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem olurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır. Epictetos

Her insan meyvesi ile tanınır. Martine Luther

İnsan hayır istemekten usanmaz fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. Fussilet Suresi: 49

Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. Confucius

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Necm Suresi: 39

Her insan bir dünyadır. Herbert

En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır. Moliere

Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır. Montaigne

İnsanları oldukları gibi kabul etmeli. Plautus

İnsan evvela kendi içinde, sonra dışarıda mağlup olur. Rockefeller

Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. La Bruyere

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

İnsan göründüğünden daha değerli olmalı, çok iş başarmalı fakat az ortaya çıkmalı. Moltke

İnsana hayat verilmemiş, kiralanmıştır. Publilius Syrus

Gerçeği, insanların ölçüsü ile değil; insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı. Hz.Ali

Bir zamanlar Firavun’un: “Sizi terbiye eden, size kanun koyan, sizi yöneten benim ” dediği gibi, günümüzde de aynı “ rab ” lık iddiasında bulunan insanlar vardır. Mahmud Toptaş

Koca kâinatı idare eden zat ; küçük mahlûkatı başka ellere bırakmaz. Said Nursi

Kur’an’ı hayatınızın eksenine yerleştirin ki , Kur’an’sız bir hayat Allah’sız bir hayat demektir. Mustafa İslamoğlu

Bir kişinin Allah’ı varsa neyi yok ? Allah’ı yoksa ( Hayatında Allah’a yer yoksa ) neyi var ? Hz . Ali

Ana rahminden geldik pazara / Bir kefen aldık döndük mezara. Yunus Emre

Kabirde, “ Rabbin Kim? ” diye sorulduğunda, mevtâ komünist ise “Lenin , Stalin ” diyecek . Herkes , “- izm ” ine göre bir şey söyleyecek . Ya da “ALLAH” diyecek . Enver Baytan

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Said Nursi

Allah katındaki durumunu öğrenmek istersen , Allah’ın seni hangi işlerde kullandığına dikkat et. Atâullah İskenderi