34. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid’in söylediği sözleri bir araya getirdik. Sultan Abdülhamid Han’ın Sözleri ve Sultan Abdülhamid hakkında söylenen sözlere bakıldığında dahi 33 yıl boyunca  çok sancılı dönemler geçiren II.Abdülhamid’in hayatının ne kadar zorluklar içerisinde geçtiğini anlamak çok da zor olmasa gerek.

II. Abdülhamid’in Sözleri

 • Hak arayan varsa hakkını verin, baş kaldıran varsa başını kesin…!
 • Biz İstanbul’u Rumlardan zapt ettik. Fetih günü onlar matem tutmak isterler. Biz tezahürde bulunursak onların hissiyatını rencide ederiz. Benim zamanımda bir kere İstanbul’un fethi günü merasim yapmak istediler. Ben bu hissiyat noktasını nazara alarak müsaade etmedim. Bunlar hikmet-i hükümettir. Çünkü hükümet tebaasının hepsinin hissiyatını da rencide etmemeğe çalışmalıdır.
 • Doğrusunu isterseniz ben Türküm ama Türkçe havalardan ziyade alafranga havalar, operalar hoşuma gider. Çünkü Türkçe minördür. İnsana uyku getirir. Hem de bizim Türkçe dediğimiz makamlar Türkçe değildir. Yunan’dan Acem’den alınmıştır. Türk çalgısı davul zurnadır.
 • Göreceksiniz yüzbaşım! İttihatçılar, İstanbul üzerine yürüyüşlerinden cesaret alarak bu devleti birtakım kötü serüvenlere sürükleyecekler, belki de Turancılık gayretiyle veya İslamcılık siyasetiyle korkarım ki hem Çarlık Rusya’sı, hem de Büyük Britanya İmparatorluğu ile aynı zamanda savaşa sokacaklardır.
 • Beni evhamlı sanıyorlardı hayır! Ben sadece gafil değildim, o kadar.
 • Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.
 • Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.
 • İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.
 • Ben Bizans İmparatoru Konstantin’den daha az haysiyetli değilim. Biraderim hazretlerine (V. Mehmet Reşat) bağlılığımı arz ediniz. İstanbul’dan çıkmam! Kendisinin de çıkmamasını atalarımızın şerefi adına istirham ederim! (Çanakkale Savaşı sırasında her ihtimale karşı saltanatı Eskişehir’e taşımaya hazırlanan ve Abdülhamit’i İstanbul’da bırakmayıp yanında götürmek isteyen Sultan V. Mehmet Reşat’a, Başmabeyinci Tevfik Paşa aracılığıyla gönderdiği cevap.)
 • 33 sene devletim ve milletim için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hâkimim Allah, bunu muhakeme edecek ise Resulullah’tır. Bu memleketi nasıl bulduysam öyle teslim ediyorum. Hiç kimseye bir karış toprak vermedim. Hizmetimi ancak Allah’ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanlarım bütün hizmetime kara çarşaf örmek istediler ve muvaffak da oldular.
 • Filistin’i satın almak isteyen Yahudileri kapımdan kovduğum için Allah’a şükrediyorum.
 • Defol ey sefil!
  (Yahudiler İçin Toprak Satın Almak İsteyen Emanuel Karasoya’ya Cevabı)
 • Biz bu sahalardan çekilelim, emin olun ki buralar daimi karışık ve iğtişaş (özü kaybettirilmek istenen) sahalar haline gelecektir. 
 • Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
 • Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor! 
 • Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır. 
 • Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün. 
 • Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir. 
 • Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! (Filistin’in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı’nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl’a.) 
 • Bizi yükselten dinimize karşı duyduğumuz büyük aşktır. 
 • İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım. 
 • Ha kendi evlatlarım, ha millet farkı yoktur. 
 • Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. 
 • Ben de bir silah alır, askerle beraber müdafaada bulunurum; ölürsem şehid olurum, ben zaten ölmüş bir adamım… 
 • Allah bu hallere sebeb olanları kahhâr ismiyle kahretsin. Şimdi devlet ne hale geldi 
 • Padişah, İttihatçılar için şöyle diyordu: “Devleti on sene idare edebilirlerse ‘bir asır idare edebildik’ diye sevinsinler”

II. Abdülhamid’in Milletler hakkındaki görüşleri

 • Rusya ile harp vukuunda, disiplinli bir şekilde yetiştirilen bu Kürt alayları bize çok büyük hizmetlerde bulunabilirler.
 • Orduda öğrenecekleri “itaat” fikri, kendileri (Kürtler) için de faydalı olacaktır.

II. Abdülhamid’in Kişiler hakkındaki sözleri

 • Sen benim yüzümü ağarttın. İki cihanda da yüzün ak olsun! (Gazi Osman Paşa’ya Plevne Savaşı sonrası söyledi)

II. Abdülhamid Hakkında Söylenen Sözler

Enver Paşa’nın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Bu hain herif (II. Abdülhamid), istese, bir anda her şeyi yapar; memleketi bahtiyar eder; etrafındaki alçakları dağıtır; hem memleket, millet bahtiyar olur, hem kendisi diyordum. Fakat bu adamın senelerden beri kan içmeye alışmış olduğunu ve insanın itiyadından vazgeçemeyeceğini düşündükçe, şahsına karşı fevkalade bir adavet (hissediyor) ve herhalde bunun vücudunun ortadan kalkmasının en selim bir çare olacağını düşünüyordum. 

Ayşe Sultan’ın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Babam doğru ve tam dinî itikada sahip bir Müslümandan başka biri değildir. Beş vakit namazını kılar, Kur’ân-ı Kerîm okurdu. Daima camilere devam ettiğini, Ramazanlarda Süleymaniye Camii’nde namaz kıldığını, o zamanlar camide açılan sergilerden alışveriş ettiğini hikâye tarzında anlatırdı. Babam herkesin namaz kılmasını, camilere devam edilmesini çok isterdi. Sarayın husus’i bahçesinde beş vakit Ezân-ı Muhammedi okunurdu. Babamın bir sözü vardı: “Din ve fen,” derdi. “Bu ikisine de itikat etmek caiz” olduğunu söylerdi.

Necip Fazıl Kısakürek’in II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Abdülhamit’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır.

Sezai Karakoç’un II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Sen bir anne gibi tuttun ufukları.

Halit Ziya Uşaklıgil’in II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • İlk şaşırmak ilk adımda başladı diyorum. Daire-i hususiye bu mu idi? 

Nurettin Topçu’nun II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Bize ümmetin günahını kendinde bulmak, kendinde yenmek,kendisiyle fenaya erdirmek isteyen ruh dünyasının kahramanları lazımdır.

Turgut Özakman’nın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • II. Abdülhamit, meziyet ve kusurları ile son imparatordu. Ondan sonra Osmanlı tahtının bir pırıltısı ve ağırlığı kalmamıştı. (Diriliş/Çanakkale 1915’ten)

Sezai Karakoç’un II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Abdülhamid’in yönetim tarzı azami müsamahadır.

Wanbery’in II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Padişah Abdülhamit sayesinde Batı âlemi, bilhassa Dışişleri teşkilatları; Halifeye, İslâm âleminin Papası gözüyle bakıyorlardı. Onun bu sıfatla kullanabileceği nüfuzdan çekiniyorlar, hattâ korkuyorlardı.

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Abdülhamit devrinin her 24 saati bin muamma ile doludur.

Ali Rıza Alp’in II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Abdülhamid’i kötülemek cehalettir.

Falih Rıfkı Atay’ın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • 1908 Meşrutiyetine kadar İstanbul’da elektrik yasaktı. Sultan Abdülhamit’in vehmi yüzünden. 19 Ağustos’ta cülus donanmasını yağ kandilleri ve havai fişeklerle yapardık. Ertesi günden başlayarak bütün gazetelerde vezir ve paşa konaklarınının donanma haberlerini görmeli idiniz. Sütunlarca. Ufacık mumlu kandillerin adı Kandil-i Süreyya Mesil idi.

Nihal Atsız’ın II.Abdülhamid Hakkında Söylediği Söz

 • Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu büyük padişahı katil, kanlı, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak tanıtılmış, daima aleyhinde işleyen bu propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış talihsiz bir insandır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here