İstiklal Marşı ile İlgili Sözler

12 Mart’ta kabul edilen milli marşımız, İstiklal Marşı ve ay yıldızlı al bayrağımız varlığımızın ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Kurtuluş Savaşının en zorlu döneminde bir milli marşa gereksinim duyularak Milli Eğitim Bakanlığı o zaman ki Maarif Bakanlığı tarafında yarışma düzenlenmiş ve bu yarışmaya 724 şiir gönderilmiştir. Mehmet Akif Ersoy para ödülünden dolayı önce yarışmaya katılmama kararı almış daha sonra Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrarıyla yarışmaya, bugünkü milli marşımız olan İstiklal Marşı ile katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış olan şiir 12 Mart 1921 yılında Milli Marş olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör’dür. İstiklal Marşımız aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de Milli Marşıdır.

Atatürk’ün İstiklal Marşı ile ilgili Sözleri:

 • ”Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşında istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır:
 • “Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
 • Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal!”
 • Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Tarihe bakın. Bütün milletlerin bir esaret ve hürriyetsizlik devri geçirdikleri bir hakikattir.Bizim kahramanlarımız hürriyetini kaybedeceğini anlayınca nefsini ateşe vermiş ve küllerini bile düşmana teslim etmemiştir.”
 • Türk budur. İstiklal Marşı’nın bu pasajı asırlar boyunca söylenmeli ve bütün yar ve ağyar anlamalıdır ki Türkün Mete hikayesinde olduğu gibi her şeyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir, fakat hürriyeti asla… Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için lazımdır. Bu demektir ki, efendiler, Türk’ün hürriyetine dokunulamaz.”

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı ile ilgili Sözleri;

 • ”Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” 

Abidin Daver​’in İstiklal Marşı ile ilgili Sözleri;

 • ”İstiklal Marşı, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde yapılmış büyük ve muzaffer bir taarruzdu. O zaman Milli Mücadelenin mutlaka zaferle neticeleneceğine inanmış olanlar, yani sağlam iman sahipleri bile İstiklal Marşından yeni manevi kuvvet almışlardı.” 

Peyami Safa’nın İstiklal Marşı ile ilgili Sözleri;

 • ”Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı’nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde döğüşen kahramanlardan biri olmuştur. Akif’in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış olmasındadır. Onun içindir ki İstiklal Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir.” 

Atila Çakıroğlu’nun İSTİKLÂL MARŞIMIZ şiiri;

 • Vatan millet aşkını
  Yaşarız hep O’nunla,
  Ay yıldızlı bayrağım
  Dalgalanır marşımla.
  Eşi yoktur dünyada
  Benim asil soyumun,
  Sembolüdür her mısra
  Milletimin ruhunun.
  Dalga dalga göklerde
  Marşım ile bayrağım,
  Marşım ile doğdum ben
  Marşım ile yaşarım.

Necmi Ünsal’ın İSTİKLÂL MARŞIMIZ şiiri;

 • Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı.
  Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.
  Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona.
  Küçümsemem ama, benzetirim şişirilmiş bir balona.
  Marşımız kahramanlar destanı. Gönülden oku, benimse!
  İstiklali, hürriyeti, ruhu anlatır bu marş benimse.
  Milletin tarih ve ülküsünü bu nesle yansıtan değer.
  Dillerin, kalplerin coştuğu bu dizeler her şeye değer.
  Bir sestir o, Hakkı; istiklâli, direnci haykıran bir ses.
  Bütün zaferlerimizi, mısra mısra soluklayan nefes.
  Şahlandırır Milli Mücadele ruhunu, ortaya döker.
  Vatanıma saldıran köpeğin dişlerini kökünden söker.
  Bedir aslanına denk Mehmetin, Fatihin, Yavuzun sesi.
  Bu gönülden kükremeyi duyan hainin kaçar neşesi.
  Başka İstiklal Marşını Allah, bu millete yazdırmasın.
  Vatanımda düşmanlara kendi mezarını kazdırmasın.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın İSTİKLAL MARŞINI DİNLERKEN şiiri;

 • Borazan başı, borazan başı,
  Akşamları batan güne karşı,
  Alışılmış bir ibadet gibi,
  Çaldığımız o istiklal marşı,
  Yıllardır her kulakta yer etmiş,
  Gür namesiyle tutarken arşı.
  Az rastlanır bir huşu içinde,
  Ayakta dinleriz bütün çarşı.
  Hayal gibi, vehim gibi bir şey
  Sanki memleketin dağı, taşı
  En sadık bekçisi tarihimin
  Kesilir ansızın şehit naşı
  Bu meçhul askerler mahşeriyle
  Hatırlatır o yaman savaşı
  Yanık türkülerden biliriz,
  Yemen çölünü, Sarıkamış’ı.
  Kurduna kuşuna sor söylesin,
  Neydi Türk’ün o günkü telaşı,
  Karalar giymişti Anadolu
  Kan bir yandan, bir yandan gözyaşı
  Sürmedi çok şükür o kıyamet
  Gecenin birinde fecre karşı
  Güneşten evvel doğdu ufukta
  Mustafa Kemal’in altın başı,
  Vatan sevgisinin mihenk taşı
  Cahit Sıtkı Tarancı

Ali Ulvi KURUCU’nun MEHMEET AKİF şiiri;

 • (Marşın) okunurken vatanın her bir ucunda,
  Bin meşale yanmakta, ilahı avucunda.
  (Marşında) bir umman kesilen devreye girdin!
  Mehmetçiğin imanını (hep vecde getirdin!
  Yükseldiğin iklim, bulut ermez tepelerdir,
  Ruhundaki yıldız, güneşlerden eserdir!
  Duydukça coşar, vecde gelir (marşını) her yer!
  Gök kubbenin altında, kefensiz yatan erler!

Uğur Altay’ın İstiklâl Marşı’mız Şiiri

 • Çekilen tetiklerden, kaynayan hedeflerden,
  Bir marş yarattı Akif, o yiğit yüreğinden
  Bağımsızlık türküsü, kurtuluşun destanı,
  Bu ne yüce deyiştir, söyle yaşat atanı.
  Kurtuluş günlerine şairce bir bakıştır.
  Toplumun yüreğinden inançla haykırıştır.
  Coşkulu söyleyelim, inlesin dağlar taşlar!
  Marşımızı söylerken, yücelir tüm yurttaşlar.
  Kötü talihimizin tersine döndüğünde,
  Saldıran bileklerin güçle büküldüğünde,
  İstiklâl Marşı doğdu, sonra da bestelendi,
  Milletçe bir ağızdan coşkuluca söylendi.
  Yeniden dirilişin ve yeniden doğuşun, .
  Şahlanan destanıdır o milli ‘kurtuluşun.
  Damarımızdaki ‘kan, bileğimizdeki güç,
  Bu ulusal sesleniş, bu ulusal bir övünç!
  Cesur ulusumuzun gönlüne doğdu bu marş,
  Bu bizim marşımızdır, söyle, haykır arkadaş!
  Bizlere güç vermekte birlikte söylendikçe,
  Yüreklice söyleriz, haykırırız erkekçe!

Mehmet Akif Ersoy zulme ve haksızlığa karşı her zaman mazlumun yanındadır.İstiklal Marşının dizelerinde de söylediği en güzel sözlerden bazıları şöyle:

 • Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın..
 • Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
 • Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevmem
 • Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem
 • Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam
 • Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu.
 • Bu büyük vatan şairinin, eser ahengi, daha açıkçası, onları yalnız eserleriyle değil, hayatlarıyla da birer fazilet abidesi hâlinde sivrilten büyük feragat, yerine koyamadığımız birer şeceresiz tarih kıymeti olmuş, vâris bırakmamıştır.
 • Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ!
Bugün Akif de o toprağın içindedir. Ve o şühedâ arasındadır. Bütün ömrünü Türk bayrağındaki hilâlin şerefini müdafaaya tahsis eden şairin arkasından kendi mısrası tekrar edilebilir

Bir hilâl uğruna Yârab ne güneşler batıyor!

12 Martta kabul edilen milli marşımız İstiklal Marşı ile ilgili sözlerin sonuna geldik…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here