Rüyada ekmek görmek ne anlama gelir ? 🍞

Rüyada ekmek görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada ekmek pişirmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada ekmek görmenin detayları...

Rüyada Ekmek Görmek

Rüyada ekmek görmek

Zengin ve hayatınızdan memnun olacağınız anlamına gelir. Rüyada fırından yeni çıkmış Ekmek görmek, ekmak almak veya kokusunu duymak, maddi sıkıntıdan kurtulacağınız anlamındadır. Bir kimsenin rüyada ekmek görmesi, geçimin çok iyi ve genişliğine işaret eder. Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve sağlamlığa delâlet eder. Ekmek görmek, ilmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek günlere, mal ve rızkın bolluğuna işarettir.

Ekmek, hayır, bereket, ilim ve İslâm’a delâlet eder. Ekmek dağıtmak, hayır işine vesile olmaya işarettir. Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiyatının artacağına, tandırdan ekmek çıkardığını görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder. Rüyada içi ekmek dolu sepet görmek, helal rızka, mal ve menfaate ve zenginliğe delâlet eder. Yine Buğday ekmek, cihad ile de tâbir olunur. Ekmek öpmek, ihtiyaçları gidermeye işarettir.

Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek bolluk ve ucuzluğa delâlet eder. Beyaz ekmek görmek, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir. Rüyada yufka ekmek görmek, sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder.
Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ile tâbir olunur. Rüyada görülen ekmek, Bal ve şeker gibi tatlı ise, piyasanın pahalılığına işarettir. Askerlerin ekmeği olan tayın, meşakkatsiz elde edilen rızka, izzet ve kuvvete tabir olunur.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Ekmeğin tâbirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Ekmek, ilme, islâmiyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder. Bazı kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir.

Rüyada pâk ve temiz yapılmış undan halis ekmek görmek, güzel ve hoş geçime, halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir. Rüyada insanlara ekmek dağıttığını görmek, talebe için ilimden muhtaç olduğu şeye mâlik olmaya delâlet eder. Vaiz bir kimsenin rüyada ekmek dağıttığını görmesi, nasihat ve öğütleri ile tâbir olunur. Ancak, ekmek dağıttığı ve sadaka verdiği kişiler kendisinden üstün olur. Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği yerden ve başkasının elinden gelecek mala ve rızka delâlet eder. Bir kimsenin rüyada ekmeği bulutların yahut evin veya ağaçlardan birinin üzerinde görmesi, ekmeğin pahalanmasına işarettir. Diğer yiyecek şeylerin tâbiri de bu şekildedir.

Rüyada kendisine verilen ekmekleri hemen yiyip bitirdiğini görmek, ecelin yaklaşıp ömrümün bitmesine alâmettir. Çünkü insan dünyadaki rızkını bitirmeden ölmez. Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldığını görmek, tamahkârlık ile tâbir olunur. Bir devlet reisinin rüyada pâk ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun Adalet ve insafına işarettir. Rüyada küçük ekmek görmek, kısa ömür ve az rızık ile tâbir edilir.

Kişinin rüyada alnına asılmış yufka ekmeği görmesi, ihtiyacı ve fakirliğidir. Bozulmuş ve küflenmiş ekmek görmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala delâlet eder.

Pişmemiş ekmek şiddetli hastalığa veya sıtmaya işarettir. Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tâbir olunur. Hani derler ya: “Ekmek arslanın ağzında”. Bu sözden maksat, geçimin zorluğunu anlatmaktadır.

Rüyada yufka ekmek görmek, bazı kere yolculuğa, bazı kere de, güç şeyleri kolaylaştırmaya alâmettir. Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ve kalb safasıdır. Beyaz ekmek, kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime işarettir. Siyah ekmek, yasayış ve geçimde darlığa işarettir.

Bazıları, yufka denilen ekmeğin her tanesi, kırk senelik ömürdür. Bazıları da yufka ekmek, Rüyayı görenin haline ve liyakatine göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye işarettir, dediler. Acı ekmek, güçlükle geçinmektir.

Ekmek eğer bal ve seker gibi tatil olursa, piyasanın pahalığına işarettir, buğdayın tabiri de böyledir. Ekmek, ilme İslamiyet’e, bazen hayat ve hayıt idame eden mala işarettir. Bazı kere yufka ekmek, anneye işaret eder. pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, ilime, güzel bir hanıma işarettir.

İnsanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye işarettir. Eğer vaiz ise, dağıttığı ekmek, vaazları, nasihatleridir. bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümit etmediği yerden ve başkasının elinden vasıl olacak mal ve rızıktır.

Ekmeği, bulutların yahut evin yahut hurma ağacının üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına işarettir. Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnenir görülmesi bolluk ve ucuzluğa işarettir. issiz kimsenin rüyada bir ölünün kendisine ekmek aldığını, yahut o ekmeği ateşe, helaya yahut katrana bıraktığını görse, o kimse bir bid’ata çAğrılır ve halk fitneye düşer.

Bir kimse ekmek üzerine işediğini görse mahremi ile cinsi münasebette bulunmasına işarettir. Bazıları, bir yufka ekmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası onun için çalışır ve ondan üzüntü gider.

Kendi yanında aynı öğütülmüş undan yapılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına işarettir. Eğer ekmek arpadan olursa, züht ve perhizle geçimin şiddet ve darlığına işarettir. Ekmeğin kuru olması yine geçim darlığıdır.

Darı ve nohut ekmeği, darlığa ve piyasanın pahalılığına işarettir. Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur. Geniş yufka ekmek, bol nazik ve uzun ömürdür. Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir.

Küçük ekmek kısa ömür ve az rızıktır. Yemesi âdeti olmayan kimse için Arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına işarettir. Sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızıktır. Bozulmuş ve küflenmiş görülen ekmek, sahibine faydası olmayan ve zekât verilmemiş maldır.

Ayrı öğütülmüş undan yapılan ekmek, zenginler için fakirliktir. Bazıları da, halis undan yapılan sıcak ekmek çocuğa işarettir, dediler. Bazı tabirciler, ekmeğin inceliği Ömrün kısalığı, bazıları da, çok görünen cüz’i bir faydadır, dediler. Çörek az kazanç, yufka ekmek, çok kazançtır.

Peksimet vücut sıhhatidir. Kokmuş ekmek ucuzluk ve bolluktur. Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görülmesi, kitlik ve pahalılıktır. Kırılmış ekmek, bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazançtır. Kuru ekmek rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır. Peksimet yolculuktur. Onu yemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa delidir. Rüyada peksimet gören kimseler gerek hayırdan ve gerekse ayrıldığı şeylerden dönerler. Yufka ekmek yolculuğa, bazen de, güç şeyleri kolaylaştırmaya işarettir.

Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref kurusu serdir. Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinen bozulmaya ve İslamdan dönmeye, hanimin ve evladın malinin bozukluğuna işarettir. Tat ve renkleri muhtelif olan ekmek parçaları doğruluğa yahut faizden kazanca işarettir. Ekmeğin içleri faydalı ilme, söz ve iste ihlasa (samimiyete) ve gizliliklere işaret eder. Ekmeğin kabuğu, gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işarettir. Bir ölünün ekmek verdiğini görmek ise, beklemediği yerden rızık ile tâbir olunur.


Rüyada Ekmek yemek

Geniş ve bol rızka ve helal kazanca delâlet eder. Çavdar ekmeği yediğini görmek, sıhhat, afiyet ve iyi talih ile tâbir olunur. İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Rüyada ekmekle Tuz yediğini görmek, dünyalıktan az bir şeyle kanaat etmeye işarettir. Ekmeği dürüp yediğini görmek, nimet ve rızka işarettir.


Rüyada kişinin ekmek ile sirke yediğini görmesi, takva, bereket, uzun ömür ve mala delâlet eder. Ekmeği kötü, fena bir şeyle yemek, mumlu bal yemeye işarettir. Ekmekten bir lokma aldığını gören kimsenin tamahkâr olmasına işarettir. Bekâr için yufka ekmek, zevcedir.


Rüyada ekmek pişirmek

ekmek yaptırmak, pişirmek, ihtiyaçlarının bitmesine, hastaysa şifa bulmaya ve hayra delâlet eder. Tandırda ekmek pişirmek, makam ve kevkinin yüksekliğine yorumlanır. Ekmek pişirdiğini gören kimse, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışır. Fırını soğutmamak için ekmeği aceleden pişirildiğini gören kimse devlete işarettir. Tandırdan çıkan ekmek miktar eline mal geçer.

Hamurdan ekmek pişirdiğini ve halka dağıttığını görmek, büyük hayır ve sevaba nâiliyete işarettir. Tandırda ekmek pişirmek, kâr ve menfaata, rızık ve mala yorumlanır.


Rüyada ekmek almak

Çocuğa, sevgiye, büyük mala ve genişliğe, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir devlet reisine, temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden bir kimseye işaret eder. Acelece ekmek alan kişi devlete nail olur. Aldığı ekmek miktarı eline mal geçer.


Rüyada Ekmek bulmak

Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işarettir. Ekmek bulan üzüntüsünden kurtulur. Rüyasında aradığı ekmeği bulan kişi, gideceği yolculuktan para kazanır. Ekmek aramak yolculuğa, aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa yorumlanır. Birkaç ekmek bulmak gam ve kederden kurtulmaya delalettir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here